Leczenie uzależnień września

Jak wyjść z nałogu?

Uzależnienia mogą przybierać różnorodne postaci. Najczęściej napotykanym nałogiem jest uzależnienie od papierosów. Posiada ono negatywne skutki zdrowotne (zawarte w papierosach substancje smoliste a także inne toksyny – w szczególności formaldehyd a także amoniak – przyczyniają się od powstawania nowotworów płuc oraz krtani, oraz do rozwoju miażdżycy; ponadto palacze częściej doznają udarów niedokrwiennych mózgu a także zawałów serca), jednak jest ono także najmniej szkodliwe dla jednostki uzależnionej pod względem funkcjonowania w życiu i w społeczeństwie, ponieważ nikotyna nie ma wpływu na stan psychofizyczny osoby od niej uzależnionej. Drugim w wielu przypadkach napotykanym nałogiem jest choroba alkoholowa. Ma on nie tylko ujemne skutki w sprawie zdrowotnej (szkodzi zwłaszcza na wątrobę – nadużywanie alkoholu prowadzi do jej marskości), ale też znacznie utrudnia osobie uzależnionej funkcjonowanie w życiu codziennym. Nałóg prowadzi wielokrotnie do zaniedbania obowiązków służbowych, a w konsekwencji do utraty pracy. Pijakom nie są obce też trudności rodzinne – ich partnerzy oraz pociechy często nie akceptują trybu życia osoby pijącej. Trzecim z kolei uzależnieniem jest uzależnienie od narkotyków. Osoby uzależnione od narkotyków po wielokroć działają jeszcze gorzej aniżeli alkoholicy. W obydwu przypadkach często konieczne jest umiejscowienie jednostki w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego a także podanie go detoksykacji, to znaczy odtruciu. Jest to przebieg dotyczący tylko uzależnienia fizycznego polegający na wykreśleniu toksyn dostarczonym przez substancje psychoaktywne z organizmu a przy tym nie może być traktowane jako proces terapeutyczny. Leczenie uzależnień opiera się na metodach psychologicznych, wśród których wyróżnia się psychoterapię osobistą bądź grupową, reprogramming, hiponterapię i psychoedukację. Leczenie ma na celu dodatkowo resocjalizację osoby uzależnionej a także jej reedukację i ukierunkowanie na zdrowe modele zachowań w społeczeństwie. Leczenie kieruje lekarz psychiatra przy kooperacji z psychologiem lub psychologiem – psychoterapeutą. Powodzenie leczenia zależne jest w szczególności od nastawienia oraz zaangażowania pacjenta. Osoby zlokalizowane w ośrodkach leczenia uzależnień przymusowo (wyrokiem sądu, na wniosek rodziny) i które tak naprawdę nie chcą wyjść z nałogu, wielokrotnie wracają do dawnego stylu życia przy pierwszej możebnej okazji – zwłaszcza jeśli po zakończeniu leczenia wracają do środowiska naturalnego, w którym dane uzależnienie jest swoistym standardem, a abstynencja wiąże się z wyeliminowaniem z lokalnego społeczeństwa.

2015 Copyright. Powered by Wordpress